Σκληρότητα

hardness

Σκληρότητα είναι η αντίσταση που παρουσιάζει μία λεία επιφάνεια ενός ορυκτού όταν προσπαθούμε να τη χαράξουμε.
Για τον προσδιορισμό της σκληρότητας χρησιμοποιούμε την εμπειρική κλίμακα Mohs.
Για την κατά προσέγγιση εύρεση της σκληρότητας χρησιμοποιούμε το νύχι (~2½), ένα χάλκινο νόμισμα (~3½), ένα σουγιά (~5½), ένα κομμάτι τζάμι (~5½) ή μια λίμα ατσάλινη (~6½-7).

 
Κλίμακα Mohs
 
1. Τάλκης   [1]*  
2. Γύψος   [3]  
  Νύχι (~2½)  
3. Ασβεστίτης   [9]
  Χάλκινο νόμισμα (~3½)  
4. Φθορίτης   [21]
5. Απατίτης   [48]
  Σουγιάς - Τζάμι (~5½)    
6. Ορθόκλαστο   [72]
  Πορσελάνη - Ατσάλινη λίμα (~6½)  
7. Χαλαζίας   [100]
8. Τοπάζιο   [200]
9. Κορούνδιο   [400]
10. Διαμάντι   [1600]
  * Οι αριθμοί στις αγκύλες δείχνουν τη σκληρότητα σε απόλυτες αναλογίες.