ΑΥΤΟΦΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

μεταλλικά   ημιμεταλλικά   μη μεταλλικά στοιχεία


Μεταλλικά στοιχεία
Αργυρος (Silver) Ag Κυβικό
Λευκόχρυσος (Platinum) Pt Κυβικό
Μόλυβδος (Lead) Pb Κυβικό
Σίδηρος (Iron) Fe Κυβικό
Υδράργυρος (Mercury) Hg Υγρό
Χαλκός (Copper) Cu Κυβικό
Χρυσός (Gold) Au Κυβικό

 

Ημιμεταλλικά στοιχεία
Αντιμόνιο (Antimony) Sb Τριγωνικό
Αρσενικό (Arsenic) As Τριγωνικό
Βισμούθιο (Bismuth) Bi Τριγωνικό

 

Μη μεταλλικά στοιχεία
Γραφίτης (Graphite) C Εξαγωνικό
Διαμάντι (Diamond) C Κυβικό
Θείο (Sulfur) S Ρομβικό
     
Ορυκτοί άνθρακες
Ανθρακίτης (Anthracite) C, Η, N, O Αμορφο
Λιγνίτης (Lignite) C, Η, N, O Αμορφο

Με έντονα γράμματα είναι τα ορυκτά που διδάσκονται στα Εργαστήρια Ορυκτολογίας.