Ανθρακίτης anthracite

Τύπος: C, Η, N, O
Σύστημα: Αμορφο
Κατηγορία: Αυτοφυή στοιχεία

 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Λαμπρή, ρητινώδης, μερικές φορές μεταλλίζει.
Χρώμα: Μαύρο, καστανόμαυρο. Μερικές φορές ιριδίζει.
Γραμμή σκόνης: Μαύρη.
Σκληρότητα: 1 - 2½
Ειδικό βάρος: 1 - 1,8
Σχισμός: Δεν έχει. Ανώμαλος, κογχώδης θραυσμός.
Διαφάνεια: Αδιαφανές.
Τηκτικότητα: Ατηκτος. Καίγεται με μικρή φλόγα χωρίς καπνό (σε αντίθεση με το λιγνίτη).
Παρατηρήσεις: Βρίσκεται συνήθως σε στιφρά σκληρά συσσωματώματα. Βρίσκεται σε σκληρά ιζηματογενή πετρώματα (άργιλοι, ψαμμίτες, σχιστόλιθοι, βιτουμενούχα και ανθρακούχα ιζήματα) του Λιθανθρακοφόρου, Ιουρασικού και Κρητιδικού. Είναι η πιο προχωρημένη μορφή απανθράκωσης με 85-95% C. Η θερμαντική του αξία είναι περίπου 15.000 BTU. Χρησιμοποιείται ως ορυκτό καύσιμο και στην παρασκευή διαφόρων οργανικών παραγώγων.
Όνομα: Από την ελληνική λέξη άνθραξ που στην αρχαιότητα σήμαινε τους γαιάνθρακες καθώς και άκαυστους λίθους (Θεόφραστος, Αριστοτέλης, Θουκιδίδης, Αριστοφάνης).
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ανθρακίτης.
Πτολεμαΐδα.

Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Ανθρακίτης.
Ιταλία.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Ανθρακίτης.
Ανθρακίτης.
Ανθρακίτης.
Ανθρακίτης.
Ανθρακίτης.