Αντιμόνιο antimony

Τύπος: Sb
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Αυτοφυή στοιχεία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μαζώδες καθαρό αυτοφυές αντιμόνιο.
Arechuybo, Chihuahua, Μεξικό.
Photo: John Veevaert,
Trinity Mineral Company.
Μαζώδες αυτοφυές αντιμόνιο.
Příbram, Bohemia, Τσεχία.
Photo: Dr. Thomas Witzke, Rostock.
Κρύσταλλοι αυτοφυούς αντιμονίου με σφαιρίδια μολύβδου.
Katerina Coal Mine, Bohemia, Τσεχία.
Photo: Dr. Thomas Witzke, Rostock.
Κρύσταλλοι αυτοφυούς αντιμονίου με σφαιρίδια μολύβδου.
Nurmo, Länsi-Suomen Lääni, Φινλανδία.
Photo: Martins da Pedra.
Αυτοφυές αντιμόνιο.
La Viñuela, Málaga, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αντιμόνιο.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.