Βισμούθιο bismuth

Τύπος: Bi
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Αυτοφυή στοιχεία

Βισμούθιο.
Schneeberg, Saxony, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βισμούθιο.
Rheinsburg, Schneeberg, Saxony, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βισμούθιο.
Schneeberg, Saxony, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κρυσταλλικό βισμούθιο.
Biggenden, Queensland, Αυστραλία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals. 
Αυτοφυές βισμούθιο.
Gang Opal, Schlema, Saxony, Γερμανία.
Photo:
Crystal Classics