Χρυσός gold

Τύπος: Cu
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Αυτοφυή στοιχεία

Κρυσταλλικός χρυσός (6 cm).
Ορυχείο Red Ledge, Nevada Co., California, Η.Π.Α.
Photo: Dan Weinrich.
Χρυσός πάνω σε χαλαζία. (2,5 cm).
Ορυχείο Grace, Ontario, Καναδάς.
Photo: Olaf Medenbach,
The Magic of Minerals.
Χρυσός πάνω σε χαλαζία. (1 cm).
Zalatna, Ρουμανία.
Photo: Olaf Medenbach,
The Magic of Minerals.
Οκταεδρικοί κρύσταλλοι χρυσού.
Ορυχείο Harper Bros., Big Oak Flat, Tuolumne County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals, The Photo-Atlas of Minerals.
Οκταεδρικοί κρύσταλλοι χρυσού.
Ορυχείο Harper Bros., Big Oak Flat, Tuolumne County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χρυσός.
Placer County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κρύσταλλοι χρυσού.
Placer County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δενδριτικό συσσωμάτωμα χρυσού.
Placer County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χρυσός.
Placer County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χρυσός.
Placer County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σκελετόμορφη ανάπτυξη χρυσού.
Rosia Montana, Transylvania, Ρουμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χρυσός.
Rosia Montana, Transylvania, Ρουμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χρυσός.
Rosia Montana, Transylvania, Ρουμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δελτοειδή εικοσιτετράεδρα χρυσού.
Rosia Montana, Transylvania, Ρουμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χρυσός.
Rosia Montana, Transylvania, Ρουμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χρυσός.
Kittitas County, Washington, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δενδριτικό συσσωμάτωμα χρυσού.
Kittitas County, Washington, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δενδριτικό συσσωμάτωμα χρυσού.
Kittitas County, Washington, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Οκτάεδρο χρυσού.
Mezquital del Oro, Jalisco, Μεχικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ήλεκτρο (χρυσός πλούσιος σε άργυρο) πάνω σε χαλαζία.
Verespatak, Transylvania, Ρουμανία.
Photo: Francesc Fabre,, Fabre Minerals.