Γραφίτης

Ticonderoga, New York, Η.Π.Α.
Goldschmidt (1918), Vol.4, Tab.61, Fig.5
 

DATATYPE=title canvas
         
 (0001)   (10-10)   (10-11)   (30-31)   (11-21) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java