Μόλυβδος lead

Τύπος: Pb
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Αυτοφυή στοιχεία

Αυτοφυής μόλυβδος (2 cm).
Långban, Värmland, Σουηδία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Αυτοφυής μόλυβδος (2 cm).
Långban, Värmland, Σουηδία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Φύλλο αυτοφυούς μολύβδου πάνω σε σχιστόλιθο (7,5 cm).
Garpenberg Norra, Hedemorra, Σουηδία.
Photo: John Veevaert,
Trinity Mineral Company.
Μόλυβδος.
Långban, Värmland, Σουηδία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μόλυβδος με λαυριονίτη.
Λαύριο, Ελλάδα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αυτοφυής μόλυβδος.
Garpenberg Norra Mine Dalarna, Σουηδία.
Photo: Kjell Gatedal.
Αυτοφυής μόλυβδος.
Långban, Värmland, Σουηδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Αυτοφυής μόλυβδος.
Harstigen Mine, Värmland, Σουηδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.