Λευκόχρυσος (πλατίνα) platinum

Τύπος: Pt
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Αυτοφυή στοιχεία

Κρυσταλλικός λευκόχρυσος (7 mm).
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Λευκόχρυσος.
Ποταμός Salmon, Alaska, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κρύσταλλοι συνθετικού λευκοχρύσου.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σβόλος λευκοχρύσου.
Goodnews Bay, Alaska, Η.Π.Α.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κυβικός κρύσταλλος λευκοχρύσου.
Talnakh Cu-Ni Deposit, Eastern-Siberian Region, Ρωσία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κυβικός κρύσταλλος λευκοχρύσου με χρυσό.
Konder Mine, Eastern-Siberian Region, Ρωσία.
Photo: Dr. Thomas Witzke, Rostock.
Κυβικός κρύσταλλος λευκοχρύσου.
Konder Mine, Eastern-Siberian Region, Ρωσία.
Photo: Paul Bongaerts.