Ακανθίτης (αργυρίτης, αργεντίτης) acanthite (argentite)

Τύπος: Ag2S
Σύστημα: Μονοκλινές (<173 oC) - Κυβικό (>173 oC)
Κατηγορία: Σουλφίδια

Ακανθίτης πάνω σε άργυρο.
Pachuca, Hidalgo, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ακανθίτης πάνω σε άργυρο.
Ορυχείο Mannridge, Cobalt, Ontario, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ακανθίτης πάνω σε χαλκοπυρίτη.
Ορυχείο Rayas, Guanajuato, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ακανθίτης.
Ορυχείο Rayas, Guanajuato, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ακανθίτης.
Ορυχείο Rayas, Guanajuato, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δίδυμος κρύσταλλος ακανθίτη.
Chihuahua, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ακανθίτης.
Naica, Chihuahua, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.