Αρσενοπυρίτης arsenopyrite

Τύπος: FeAsS
Σύστημα: Μονοκλινές (ψευδορομβικό)
Κατηγορία: Σουλφίδια

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Μεταλλική.
Χρώμα: Ασημόλευκο, κασσιτερόλευκο έως χαλυβδότεφρο.
Γραμμή σκόνης: Σκούρα τεφρόμαυρη έως μαύρη.
Σκληρότητα: 5½ - 6
Ειδικό βάρος: 6,1
Σχισμός: (110) σαφής, (001) ασαφής. Ανώμαλος θραυσμός.
Διαφάνεια: Αδιαφανής.
Τηκτικότητα: 2
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι πρισματικοί. Διδυμία κατά (110) και (101) επαφής ή διεισδύσεως. Συνήθως σε συσσωματώματα συμπαγή, κοκκώδη και ακτινωτά. Όταν κονιοποιείται ή κτυπιέται με σκληρό αντικείμενο αναδίδει έντονη οσμή σκόρδου. Αλλοιώνεται προς ένα ανοικτοπράσινο ορυκτό το σκοροδίτη Fe(AsO4)·H2O. Βρίσκεται με μεταλλεύματα Sn (κασσιτερίτη) και W (σχεελίτη), Co και Ni σε υδροθερμικά κοιτάσματα υψηλής θερμοκρασίας. Είναι η κύρια πηγή αρσενικού.
Όνομα: Σύντμηση της παλιάς ονομασίας του αρσενικούχος πυρίτης.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κρύσταλλοι αρσενοπυρίτη.
Ολυμπιάδα, Χαλκιδική.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.
Κρύσταλλοι αρσενοπυρίτη.
Ολυμπιάδα, Χαλκιδική.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Αρσενοπυρίτης με σφαλερίτη.
Ολυμπιάδα, Χαλκιδική.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Αρσενοπυρίτης.
Ορυχείο Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αρσενοπυρίτης με σιδηρίτη.
Ορυχείο Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Τρίδυμος διεισδύσεως αρσενοπυρίτη.
Ορυχείο Double Rainbow, South Dakota, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αρσενοπυρίτης.
Boliden, Σουηδία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery, © 2001 Göran Axelsson.
Αρσενοπυρίτης με χαλαζία (5 cm).
Ορυχείο San Antonio, Chihuahua, Μεξικό.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Αρσενοπυρίτης.
Ορυχείο Yao Guang Xiang, Cheng Zhu, Κίνα.
Photo: TheImage.
Αρσενοπυρίτης με σιδηρίτη (κέντρο) (11 cm).
Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Franscesc Fabre, Fabre Minerals.
Αρσενοπυρίτης (7,5 cm).
Ορυχείο Noche Buena, Zacatecas, Μεξικό.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Αρσενοπυρίτης (4 cm).
Hidalgo del Parral, Chihuahua, Μεξικό.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Αρσενοπυρίτης (5 cm).
Santa Eulalia, Chihuahua, Μεξικό.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Αρσενοπυρίτης.
Ορυχείο Julcani, Huancavelica Dept., Περού.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αρσενοπυρίτης, κυκλική διδυμία.
Ορυχείο Alexander, Madoc, Ontario, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αρσενοπυρίτης.