Αρσενοπυρίτης

Freiberg, Sachsen, Γερμανία
Goldschmidt (1913), Vol.1, Tab.117, Fig.4
 

   
 (110)   (011) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java