Βισμουθινίτης (βισμουθίνης) bismuthinite

Τύπος: Bi2S3
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Σουλφίδια

Πρισματικός κρύσταλλος βισμουθινίτη.
Veta Farellón viejo, Tazna, Potosí, Βολιβία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Βισμουθινίτης πάνω σε χαλκοπυρίτη.
Oruro, Oruro Dept., Βολιβία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βισμουθινίτης.
Fowey Consols, John's Lodge, Cornwall, Αγγλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βελονοειδείς κρύσταλλοι βισμουθινίτη μέσα σε φθορίτη.
Illogan, Cornwall, Αγγλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βισμουθινίτης.
Biggenden Mine, Queensland, Αυστραλία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.