Βουρνονίτης bournonite

Τύπος: PbCuSbS3
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Σουλφοάλατα

Βουρνονίτης (3 cm).
Ορυχείο Mercedes, Huanuco Dept., Περού
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Βουρνονίτης πάνω σε χαλαζία.
Casapalca, Lima Dept., Περού.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βουρνονίτης (δίδυμος).
Ορυχείο Herodsfoot, Cornwall, Μεγάλη Βρετανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βουρνονίτης.
Casapalca, Lima Dept., Περού.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βουρνονίτης με χαλαζία.
Rodna Veche, Ρουμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βουρνονίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Βουρνονίτης πάνω σε χαλκοπυρίτη και σιδηροπυρίτη.
Ρουμανία.