Χαλκοσίνης chalcocite

Τύπος: Cu2S
Σύστημα: Μονοκλινές (κατ' άλλους Ρομβικό <105 oC - Εξαγωνικό >105 oC)
Κατηγορία: Σουλφίδια

Χαλκοσίνης (7,5 cm).
Bristol, Connecticut, Η.Π.Α.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Χαλκοσίνης (4 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Χαλκοσίνης.
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Χαλκοσίνης (3,5 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Χαλκοσίνης.
Bristol, Connecticut, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χαλκοσίνης.
Bristol, Connecticut, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χαλκοσίνης (διδυμία).
Redruth, Cornwall, Μεγάλη Βρετανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χαλκοσίνης (διδυμία).
Carn Brea, Illogan, Cornwall, Μεγάλη Βρετανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χαλκοσίνης.
Ορυχείο Levant, St. Just,. Cornwall, Μεγάλη Βρετανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χαλκοσίνης.
Franklin, Sussex County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χαλκοσίνης.
Ορυχείο Houdaille, Summit, Union County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χαλκοσίνης που μετατρέπεται σε μαλαχίτη.
Ορυχείο Ground Hog, Central district, Grant County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.