Χαλκοπυρίτης

Συνήθης μορφή
Goldschmidt (1918), Vol.5, Tab.41, Fig.2
 

   
 (111)   (1-11) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java