Κινναβαρίτης cinnabar

Τύπος: HgS
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Σουλφίδια

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Αδαμαντώδης όταν είναι καθαρός, τείνει προς μεταλλική όταν είναι σκουρόχρωμος, θαμπή σε εύθρυπτες ποικιλίες.
Χρώμα: Ζωηρό κόκκινο έως καστανοκόκκινο. Ο μετακινναβαρίτης (υψηλής θερμοκρασίας, κυβικός) έχει μεταλλική λάμψη και μολυβδότεφρο χρώμα.
Γραμμή σκόνης: Ζωηρή κόκκινη.
Σκληρότητα: 2 - 2½
Ειδικό βάρος: 8 - 8,2
Σχισμός: (10-10) τέλειος. Κογχώδης έως ανώμαλος θραυσμός ή σκληθρώδης.
Διαφάνεια: Διαφανής έως ημιδιαφανής.
Τηκτικότητα: Με θέρμανση εξαχνώνεται (οι ατμοί είναι δηλητηριώδεις). 
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι ρομβοεδρικοί. Διδυμία συχνή με επίπεδο διδυμίας (0001) και άξονα διδυμίας το c. Συνήθως σε συσσωματώματα κοκκώδη έως συμπαγή και σε κρυσταλλικές ή γεηρές επιφλοιώσεις. Αλλοιώνεται σε αυτοφυή υδράργυρο, οξείδιο του υδραργύρου (μοντροϋδίτης) και χλωρίδιο του υδραργύρου (καλομέλας). Βρίσκεται σε φλέβες και εμποτίσματα που σχηματίσθηκαν σε χαμηλές θερμοκρασίες κοντά σε πρόσφατα ηφαιστειακά πετρώματα και θερμές πηγές. Αποτελεί την αποκλειστική πηγή υδραργύρου.
Όνομα: Από την περσική λέξη zinjifrah. Γνωστός από την αρχαιότητα. Με την ονομασία κιννάβαρι ονομαζόταν μία κόκκινη χρωστική ουσία που ήταν είτε ορυκτή είτε φυτική (ινδική ρητίνη). 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κινναβαρίτης.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery, © 2001 Göran Axelsson.
Κινναβαρίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Κινναβαρίτης.
Wanshan, Hunan, Κίνα.
Photo: TheImage.
Κινναβαρίτης με αντιμονίτη.
Ορυχείο Gorlovka, Ουκρανία.
Photo: TheImage.
Κινναβαρίτης.
Όρυχείο Tongren, Guizhou, Κίνα.
Photo: TheImage.
Κρύσταλλος κινναβαρίτη (1 cm).
Fenghuang, Hunan, Κίνα.
Photo: Dave Barthelmy, Mineralogy Database.
Κινναβαρίτης πάνω σε δολομίτη (3 cm).
Ορυχείο Tao, Hunan, Κίνα.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Κινναβαρίτης.
Fenghuang County, Hunan Province, Κίνα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κινναβαρίτης.
Fenghuang County, Hunan Province, Κίνα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κινναβαρίτης.
Sonoma, California, Η.Π.Α.
Photo: Tony Kampf, The Photo-Atlas of Minerals.
Κινναβαρίτης, διδυμία διεισδύσεως.
Ορυχείο New Idria, Idria, San Benito, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κινναβαρίτης, διδυμία διεισδύσεως.
Lake County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.