Κοβελλίνης covellite

Τύπος: CuS
Σύστημα: Εξαγωνικό
Κατηγορία: Σουλφίδια

Συσσωμάτωμα κοβελλίνη (8 cm).
Butte, Montana, Η.Π.Α.
Photo: Franscesc Fabre, Fabre Minerals.
Κοβελλίνης.
Butte, Silver Bow County, Montana, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κοβελλίνης.
Summitville, Rio Grande County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κοβελλίνης πάνω σε χαλαζία.
Butte, Silver Bow County, Montana, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κοβελλίνης.
Reiche Zeche Mine, Saxony, Γερμανία.
Photo: Dr. Thomas Witzke, Rostock.
Κοβελλίνης.
Machetto Alp Mine, Piedmont, Ιταλία.
Photo: Paolo Grosso.
Κοβελλίνης.
Alghero, Sardinia, Ιταλία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κοβελλίνης.
Alghero, Sardinia, Ιταλία.
Photo: Dr. Geol. Marco Barsanti, collection and photo.