Κουβανίτης cubanite

Τύπος: CuFe2S3
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Σουλφίδια

Εξάδυμος κρύσταλλος κουβανίτη (1,5 cm).
Ορυχείο Henderson, Chibougamu, Quebec, Καναδάς.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Εξάδυμος κρύσταλλος κουβανίτη.
Ορυχείο Henderson, Chibougamu, Quebec, Καναδάς.
Photo: Tom Loomis, Dakota Matrix.
Κουβανίτης πάνω σε δολομίτη.
Ορυχείο Morro Velho, Nova Lima, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κουβανίτης με μαγνητοπυρίτη (αριστερά) πάνω σε δολομίτη.
Ορυχείο Morro Velho, Nova Lima, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κουβανίτης με χαλαζία.
Ορυχείο Morro Velho, Nova Lima, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δίδυμος κρύσταλλος κουβανίτη πάνω σε δολομίτη.
Ορυχείο Morro Velho, Nova Lima, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δίδυμος κρύσταλλος κουβανίτη πάνω σε δολομίτη.
Ορυχείο Morro Velho, Nova Lima, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δίδυμος κρύσταλλος κουβανίτη.
Ορυχείο Strathona, Sudbury, Ontario, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κουβανίτης.
Ορυχείο Strathona, Sudbury, Ontario, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δίδυμος κρύσταλλος κουβανίτη.
Ορυχείο Henderson, Chibougamou, Quebec, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.