Διγενίτης digenite

Τύπος: Cu9S5
Σύστημα: Τριγωνικό (ψευδοκυβικό)
Κατηγορία: Σουλφίδια

Κρύσταλλοι διγενίτη.
Butte, Silver Bow County, Montana, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Διγενίτης.
Ορυχείο Benitoite Gem, San Benito County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Διγενίτης με χαλαζία και λίγο σιδηροπυρίτη.
Leonard Mine, Montana, Η.Π.Α.
Photo: John Sobolewski.