Εναργίτης enargite

Τύπος: Cu3AsS4
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Σουλφοάλατα

Στηλοειδείς κρύσταλλοι εναργίτη (4,2 cm).
Quiruvilca, La Libertad Dept., Περού
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Εναργίτης.
The Pit Butte, Montana, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Εναργίτης.
The Pit Butte, Montana, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Εναργίτης.
The Pit Butte, Montana, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Εναργίτης.
Butte, Silver Bow County, Montana, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Εναργίτης (δίδυμος).
Ορυχείο Longfellow, Silverston Dist., Ouray County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.