Γαληνίτης galena

Τύπος: PbS
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Σουλφίδια

Μεγάλος κρύσταλλος Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Μεταλλική λαμπρή. Θαμπώνει κάπως με την έκθεση στον αέρα.
Χρώμα: Μολυβδότεφρο.
Γραμμή σκόνης: Μολυβδότεφρη, τεφρόμαυρη.
Σκληρότητα:
Ειδικό βάρος: 7,4 - 7,6
Σχισμός: (100) πολύ τέλειος. Κογχώδης έως ανώμαλος θραυσμός.
Διαφάνεια: Αδιαφανής.
Τηκτικότητα: 2
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι κυβικοί, κυβικοί-οκταεδρικοί. Διδυμία κατά (111) διεισδύσεως ή επαφής. Συχνά σε σχισμογενή συσσωματώματα αδρόκοκκα, λεπτόκοκκα έως συμπαγή. Αλλοιώνεται σε κερουσίτη, αγγλεσίτη, πυρομορφίτη, μιμητισίτη. Βρίσκεται σε υδροθερμικές φλέβες μαζί με σφαλερίτη, σιδηροπυρίτη, μαρκασίτη, χαλκοπυρίτη, κερουσίτη, αγγλεσίτη, δολομίτη, ασβεστίτη, χαλαζία, βαρύτη, φθορίτη. Αποτελεί πρακτικά τη μοναδική πηγή μολύβδου. Επίσης είναι πολύ σημαντικό μετάλλευμα αργύρου.
Όνομα: Ο Πλίνιος χρησιμοποιεί τον όρο galena για να περιγράψει μετάλλευμα μολύβδου.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Γαληνίτης με το χαρακτηριστικό κυβικό σχισμό (9 cm).
Viburnum Trend, Missouri, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κύβος γαληνίτη.
Viburnum Trend, Missouri, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κυβο-οκταεδικοί κρύσταλλοι γαληνίτη.
Turt, Maramures, Ρουμανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Γαληνίτης με σιδηρίτη.
Turt, Maramures, Ρουμανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Γαληνίτης με σιδηρίτη.
Turt, Maramures, Ρουμανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Γαληνίτης με σφαλερίτη.
Herja, Maramures, Ρουμανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Γαληνίτης.
Herja, Maramures, Ρουμανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Ροζέτες χαλκοπυρίτη (ψευδομόρφωση κατά μαγνητοπυρίτη) με γαληνίτη.
Turt, Maramures, Ρουμανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Γαληνίτης με χαλαζία (3,5 cm).
Ορυχείο Pachapaqui, Ancash, Περού.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Γαληνίτης με το χαρακτηριστικό κυβικό σχισμό.
Ορυχείο Blanchard, Bingham, Socorro County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Συσσωμάτωμα κυβικών κρυστάλλων γαληνίτη με μαγνητοπυρίτη (6 cm).
Dal'Negorsk, Ρωσία.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Εξάεδρα γαληνίτη (6 cm).
Tristate District, Η.Π.Α.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Κυβικός κρύσταλλος γαληνίτη πάνω σε σιδηρίτη και χαλαζία (1 cm).
Neudorf, Harz, Γερμανία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Γαληνίτης.
Gilman, Eagle County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Γαληνίτης, διδυμία διεισδύσεως.
Ορυχείο Julcani, Huancavelica Dept., Περού.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Γαληνίτης.
Naica, Chihuahua, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Γαληνίτης.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery, © 2001 Göran Axelsson.
Γαληνίτης με χαλαζία και λίγο χαλκοπυρίτη.
Η.Π.Α.