Γαληνίτης

Συνήθης μορφή
Goldschmidt (1913), Vol.1, Tab.207, Fig.25
 

   
 (100)   (111) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java