Μαρκασίτης marcasite

Τύπος: FeS2
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Σουλφίδια

Λειρόμορφη πολυδυμία μαρκασίτη (5,5 cm).
Ορυχείο Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Λειρόμορφη πολυδυμία μαρκασίτη (8 cm).
Ορυχείο Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Λειρόμορφη πολυδυμία μαρκασίτη (6 cm).
Panasqueira, Πορτογαλία.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Λειρόμορφη πολυδυμία μαρκασίτη (3,5 cm).
Ορυχείο Christian Levin, Essen, Γερμανία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Μαρκασίτης.
Racine, Racine County, Wisconsin, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μαρκασίτης.
Racine, Racine County, Wisconsin, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μαρκασίτης.
Chihuahua, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.