Μολυβδαινίτης molybdenite

Τύπος: MoS2
Σύστημα: Εξαγωνικό
Κατηγορία: Σουλφίδια

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Μεταλλική.
Χρώμα: Μολυβδότεφρο με κυανωπή απόχρωση.
Γραμμή σκόνης: Κυανότεφρη, τεφρόμαυρη. Υποκύανη πάνω σε χαρτί, υποπράσινη πάνω σε γυαλισμένη πορσελάνη.
Σκληρότητα: 1 - 1½
Ειδικό βάρος: 4,6 - 4,7
Σχισμός: (0001) πολύ τέλειος.
Διαφάνεια: Αδιαφανής.
Τηκτικότητα: 7
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι εξαγωνικοί. Συνήθως σε συσσωματώματα φυλλώδη, λεπιοειδή, συμπαγή. Χαρακτηριστική λιπαρή αφή. Βρίσκεται διάσπαρτος σε γρανίτες, συηνίτες, πηγματίτες και απλίτες. Συχνά σε φλέβες υψηλής θερμοκρασίας μαζί με κασσιτερίτη, σχεελίτη, βολφραμίτη, φθορίτη και τοπάζιο. Επίσης σε κοιτάσματα επαφής μαζί με ασβεστοπυριτικά ορυκτά, σχεελίτη και χαλκοπυρίτη. Αποτελεί την κύρια πηγή μολυβδαινίου.
Όνομα: Στην αρχαιότητα με τη λέξη μόλυβδος, μολύβδαινα, μολυβδίς, plumbago κ.ά. περιέγραφαν κάθε μαύρη μαλακή ορυκτή ύλη μεταλλικής όψης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για γραφή (γαληνίτη, μολυβδαινίτη, γραφίτη).
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μολυβδαινίτης.
Ορυχείο Crown Point, Washington, Η.Π.Α.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Μολυβδαινίτης με χαλαζία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery, © 2001 Göran Axelsson.
Μολυβδαινίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Μολυβδαινίτης.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Μολυβδαινίτης.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Μολυβδαινίτης.
Αυστραλία.
Μολυβδαινίτης.
Νορβηγία.
Μολυβδαινίτης.
Νορβηγία.
Μολυβδαινίτης.
Νορβηγία.
Μολυβδαινίτης.
Νορβηγία.