Μολυβδαινίτης

Okanogan county, Washington, Η.Π.Α.
Goldschmidt (1920), Vol.6, Tab.27, Fig.12
 

     
 (0001)   (10-14)   (20-25) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java