Κίτρινη Σανδαράχη

Tajova, Neusohl, Ουγγαρία
Hintze (1904), Vol.1.1, Fig.97
 

       
 (010)   (120)   (101)   (111) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java