Προυστίτης proustite

Τύπος: Ag3AsS2
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Σουλφοάλατα

Προυστίτης.
Ορυχείο Hartenstein, Aue, Saxony, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Προυστίτης.
Ορυχείο Hartenstein, Aue, Saxony, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Προυστίτης.
Ορυχείο Hartenstein, Aue, Saxony, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Προυστίτης.
Chanarcillo, Χιλή.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Προυστίτης.
Chanarcillo, Χιλή.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Προυστίτης.
Alberoda, Saxony, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Προυστίτης.
Alberoda, Saxony, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Προυστίτης.
Niederschlema, Saxony, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Προυστίτης (δίδυμος).
Ορυχείο O'Neil, Cobalt, Ontario, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Προυστίτης.
Ορυχείο O'Brien, Cobalt, Ontario, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Προυστίτης.
Ορυχείο O'Neil, Cobalt, Ontario, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Προυστίτης πάνω σε αρσενικό.
Jachymov, Erzgebirge, Τσεχία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Προυστίτης.
Ορυχείο Homestake, Creede, Mineral County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.