Πυραργυρίτης pyrargyrite

Τύπος: Ag3SbS2
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Σουλφοάλατα

Πυραργυρίτης με χαλαζία (3 cm).
Fresnillo, Zacatecas, Μεξικό.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυραργυρίτης.
St. Andreasberg, Harz, Saxony, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυραργυρίτης πάνω σε χαλαζία.
Hiendelaecina, Guadalajara Prov., Ισπανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυραργυρίτης πάνω σε χαλαζία.
Ορυχείο Guadeloupe, Zacatecas, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυραργυρίτης.
Ορυχείο Guadeloupe, Zacatecas, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυραργυρίτης.
Ορυχείο Guadeloupe, Zacatecas, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυραργυρίτης.
Ορυχείο San Genaro, Huancavelica Dept., Περού.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυραργυρίτης πάνω σε χαλαζία.
Ορυχείο Uchucchacua, Lima Dept., Περού.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.