Μαγνητοπυρίτης

Κυκλώπιες Νήσοι, Catania, Ιταλία
Hintze (1904), Vol.1.1, Fig.171
 

DATATYPE=title canvas
       
 (0001)   (10-10)   (10-12)   (20-21) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java