Σανδαράχη κόκκινη realgar

Τύπος: AsS
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Σουλφίδια

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Ρητινώδης έως στεατώδης.
Χρώμα: Κόκκινο (της αυγής), πορτοκαλοκόκκινο έως πορτοκαλοκίτρινο.
Γραμμή σκόνης: Κόκκινη έως πορτοκαλοκόκκινη.
Σκληρότητα: 1½ - 2
Ειδικό βάρος: 3,6
Σχισμός: (010) καλός, (100) ασαφής. Μικροκογχώδης θραυσμός.
Διαφάνεια: Διαφανής έως ημιδιαφανής.
Τηκτικότητα: 1
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι βραχυπρισματικοί με κατακόρυφες γραμμώσεις. Συνήθως σε συμπαγή, λεπτόκοκκα έως αδρόκοκκα ή γεηρά συσσωματώματα και ως επιφλοιώσεις. Διδυμία κατά (100) επαφής. Όταν εκτεθεί στο φως για μεγάλο χρονικό διάστημα διασπάται σε κοκκινοκίτρινη σκόνη που είναι μείγμα κίτρινης σανδαράχης (As2S3) και αρσενολίτη (As2O3). Εμφανίζεται ως ορυκτό χαμηλής θερμοκρασίας σε υδροθερμικές φλέβες μαζί με ορυκτά As-Sb. Επίσης ως ηφαιστειακό προϊόν εξαχνώσεως και ως απόθεση σε θερμές πηγές. Όταν κονιοποιείται αναδίδει οσμή σκόρδου. Παλαιότερα χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή πυροτεχνημάτων, στα οποία δίνει το λαμπρό λευκό φως. Επίσης στη χρωματουργία. Σε μικρή έκταση χρησιμοποιείται και για την παραγωγή αρσενικού.
Όνομα: Οι αρχαίοι Έλληνες δεν διαχώριζαν την κόκκινη και την κίτρινη σανδαράχη και χρησιμοποιούσαν και για τις δύο τα ονόματα σανδαράχη και αρρενικόν (Θεόφραστος). 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κόκκινη σανδαράχη πάνω σε ασβεστίτη (2 cm).
Hunan Province, Κίνα.
Photo: John Attard, Attard's Minerals.
Κόκκινη σανδαράχη.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Πρισματικοί κρύσταλλοι κόκκινης σανδαράχης πάνω σε κολεμανίτη (2,5 cm).
Emet, Τουρκία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Κόκκινη σανδαράχη (9,5 cm).
Ρουμανία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Κόκκινη σανδαράχη.
Ορυχείο Getchell, Golconda, Humboldt County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κόκκινη σανδαράχη.
Ορυχείο Getchell, Golconda, Humboldt County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κόκκινη σανδαράχη.
Ορυχείο Getchell, Golconda, Humboldt County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κόκκινη σανδαράχη.
Shimen, Hunan Province, Κίνα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κόκκινη σανδαράχη.
Lake County, Oregon, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κόκκινη σανδαράχη.
Lake County, Oregon, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κόκκινη σανδαράχη.
Lake County, Oregon, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κόκκινη σανδαράχη.
Lake County, Oregon, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κόκκινη σανδαράχη.
Ορυχείο Royal Reward, Washington, Η.Π.Α.
Photo: Rick Dillhoff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κόκκινη σανδαράχη.
Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Κόκκινη σανδαράχη.
Alhar, Γιουγκοσλαβία.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Κόκκινη σανδαράχη.
Napoli, Ιταλία.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Κόκκινη σανδαράχη.
Η.Π.Α.