Τενναντίτης tennantite

Τύπος: Cu12As4S13
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Σουλφοάλατα

Τενναντίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Τετραεδρικοί κρύσταλλοι τενναντίτη πάνω σε χαλαζία (3 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Τενναντίτης πάνω σε χαλαζία (6 cm).
Concepcion del Oro, Zacatecas, Μεξικό.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Τενναντίτης πάνω σε χαλαζία.
Botes, Zlatna, Transylvania, Ρουμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τενναντίτης.
Walton, Nova Scotia, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.