Ατακαμίτης atacamite

Τύπος: Cu2Cl(OH)3
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Αλογονίδια

Ακτινωτά συσσωματώματα ατακαμίτη (5 cm).
Ορυχείο Lily, Pisco Umay, Ica Dept., Περού.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Ατακαμίτης.
Copiapo, Atacama, Χιλή.
Photo: TheImage.
Ατακαμίτης.
Copiapo, Atacama, Χιλή.
Photo: TheImage.
Ακτινωτά συσσωματώματα ατακαμίτη (5,5 cm).
Ορυχείο La Farola Mine, Cerpp Pintada, Χιλή.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Ατακαμίτης (8 cm).
Ορυχείο Lily, Pisco Umay, Ica Dept., Περού.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Ατακαμίτης.
Copiapo, Atacama, Χιλή.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ατακαμίτης.
Ορυχείο La Farola, Copiapo, Atacama, Χιλή.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ατακαμίτης με αγγλεσίτη (άχρωμο).
Ορυχείο Mammoth, Tiger, Pinal County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ατακαμίτης.
Ορυχείο Mammoth, Tiger, Pinal County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ατακαμίτης.
Ορυχείο La Farola, Copiapo, Atacama, Χιλή.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.