Μπολεΐτης boleite

Τύπος: Ag10Cu24Pb26Cl62(OH)48·3H2O
Σύστημα: Τετραγωνικό (ψευδοκυβικό)
Κατηγορία: Αλογονίδια

Κρύσταλλος μπολεΐτη με διδυμία διεισδύσεως (7 mm).
Ορυχείο Amelia, Santa Rosalia, Baja California, Μεξικό.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κρύσταλλος μπολεΐτη (3 mm).
Ορυχείο Amelia, Santa Rosalia, Baja California, Μεξικό.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κρύσταλλος μπολεΐτη (8 mm).
Ορυχείο Amelia, Santa Rosalia, Baja California, Μεξικό.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Μπολεΐτης.
Ορυχείο Amelia, Santa Rosalia, Baja California, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μπολεΐτης.
Ορυχείο Amelia, Santa Rosalia, Baja California, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μπολεΐτης.
Ορυχείο Mammoth, Tiger, Pinal County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μπολεΐτης.
Philipsburg, Granite County, Montana, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μπολεΐτης.
Philipsburg, Granite County, Montana, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.