Καρναλλίτης carnallite

Τύπος: KMgCl3·6H2O
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Αλογονίδια

Καρναλλίτης.
Niedersachsen Potash Works, Lower Saxony, Γερμανία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Συμπαγής καρναλλίτης.
Stassfurt, Sachsen-Anhalt, Γερμανία.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.