Κρυόλιθος cryolite

Τύπος: Na3AlF6
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Αλογονίδια

Κρυόλιθος (10 cm).
Ivgtut, Γροιλανδία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Κρυόλιθος.
Ivgtut, Γροιλανδία.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κρυόλιθος (καστανό) με κρυολιθιονίτη (λευκό).
Ivgtut, Γροιλανδία.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.
Κρυόλιθος.
Katugin River, Siberia, Ρωσία.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.
Κρυόλιθος (λευκό) με βεμπερίτη (γκρίζο).
Ivgtut, Γροιλανδία.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.