Φθορίτης

Συνήθης μορφή
Goldschmidt (1918), Vol.4, Tab.2, Fig.2
 

 
 (100) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java