Συλβίνης sylvite

Τύπος: KCl
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Αλογονίδια

Συλβίνης (4,5 cm).
Carlsbad Potash District, Eddy County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Συλβίνης (7 cm).
Niland, Salton Sea, Imperial County, California, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κρύσταλλοι συλβίνη.
F.O. Kailwerk, Sigmundshall, Niedersachsen, Γερμανία.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.
Συλβίνης.
Salt Mountain, Catalonia, Ισπανία.
Photo: Martins da Pedra.
Συλβίνης.
Stassfurt Potash deposit, Saxony-Anhalt, Γερμανία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.