Ανατάσης anatase

Τύπος: TiO2
Σύστημα: Τετραγωνικό
Κατηγορία: Οξείδια

Ανατάσης με ασβεστίτη (3 cm).
Hardangervidda, Νορβηγία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Ανατάσης με ασβεστίτη (3,5 cm).
Hardangervidda, Νορβηγία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Ανατάσης με μοσχοβίτη (δεξιά).
Brook's Farm, Cleveland County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης.
Brook's Farm, Cleveland County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης.
Brook's Farm, Cleveland County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης.
Brook's Farm, Cleveland County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης.
Brook's Farm, Cleveland County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης.
Brook's Farm, Cleveland County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης.
Brook's Farm, Cleveland County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης.
Brook's Farm, Cleveland County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης.
Brook's Farm, Cleveland County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης με βρουκίτη (αριστερά).
Bergezetto, Liguria, Ιταλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης.
Littleton, Grafton County, New Hampshire, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης.
Eldorado, Montgomery County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης.
Eldorado, Montgomery County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ανατάσης.
Intsci Tobel, Reusstal, Uri, Ελβετία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.