Μπραουνίτης braunite

Τύπος: (Mn,Si)2O3
Σύστημα: Τετραγωνικό
Κατηγορία: Οξείδια

Κρύσταλλοι μπραουνίτη (1,3 cm).
Ορυχείο Black Rock, Kalahari Manganese Field, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Μπραουνίτης.
N'Chwaning mines, Kalahari Manganese Field, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Μπραουνίτης.
N'Chwaning mines, Kalahari Manganese Field, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: Martins da Pedra.
Μπραουνίτης.
Vagli, Apuan Alps, Lucca Province, Tuscany, Ιταλία.
Photo: Dr. Geol. Marco Barsanti, collection and photo.
Μπραουνίτης.
Saint-Marcel, Aosta Province, Aosta Valley, Ιταλία.
Photo: Giovanni Fraccaro.