Βρουκίτης brookite

Τύπος: TiO2
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Οξείδια

Βρουκίτης (καστανό) (4,5 cm).
Prenteg, Gwynedd, Ουαλία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Βρουκίτης με χαλαζία (8 cm).
Salvan, Valais Canton, Ελβετία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Βρουκίτης (6 cm).
Mose Hill, Magnet Cove, Arkansas, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Βρουκίτης (μαύρο) (3 cm).
Mose Hill, Magnet Cove, Arkansas, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.