Βρουσίτης brucite

Τύπος: Mg(OH)2
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Yδροξείδια

Συσσωμάτωμα κρυστάλλων βρουσίτη (7 cm).
Ορυχείο N'Chwaning, Kalahari Manganese Field, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Βρουσίτης πάνω σε κλινόχλωρο (κεμμερερίτη).
Όρη Kop, Askale, Anatolia, Τουρκία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βρουσίτης.
Texas, Lancaster Co., Pennsylvania, Η.Π.Α.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Βρουσίτης.
Texas, Lancaster Co., Pennsylvania, Η.Π.Α.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Λεπιδοειδείς κρύσταλλοι βρουσίτη.
Hunting Hill quarry, Maryland, Η.Π.Α.
Photo: Alan Goldstein.
Βρουσίτης με ανδραδίτη (κόκκινο) και χαουσμανίτη (μαύρο).
N'Chwaning II Mine, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: Elmar Lackner.