Χρωμίτης

Συνήθης μορφή
Goldschmidt (1913), Vol.2, Tab.208, Fig.1
 

DATATYPE=title canvas
 
 (111) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java