Κυπρίτης cuprite

Τύπος: Cu2O
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Οξείδια

DATATYPE=title canvas
Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Αδαμαντώδης (καθαρός), ημιμεταλλική μέχρι θαμπή.
Χρώμα: Κόκκινο διαφόρων αποχρώσεων μέχρι μαύρο. Κόκκινο ρουμπινί σε διαφανείς κρυστάλλους.
Γραμμή σκόνης: Καστανοκόκκινη.
Σκληρότητα: 3½ - 4
Ειδικό βάρος: 6,1
Σχισμός: Κογχώδης θραυσμός.
Διαφάνεια: Διαφανές, ημιδιαφανές.
Τηκτικότητα: 3
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι εξαεδρικοί, οκταεδρικοί, τριχοειδείς (χαλκοτριχίτης). Συσσωματώματα συμπαγή, κοκκώδη, γεηρά. Δευτερογενές χαλκούχο ορυκτό που βρίσκεται κυρίως στα ανώτερα οξειδωμένα τμήματα των χαλκούχων φλεβών με λειμωνίτη, χαλκό, μαλαχίτη, αζουρίτη, χαλκοσίνη, χρυσόκολλα κ.ά. Αποτελεί δευτερεύον μετάλλευμα χαλκού.
Όνομα: Από τη λατινική λέξη cuprum = χαλκός, η οποία προέρχεται από το νησί Κύπρος.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κρύσταλλοι κυπρίτη με μαλαχίτη και μιμητισίτη (κίτρινο) πάνω σε δολομίτη (2 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Κρύσταλλος κυπρίτη με επικάλυψη μαλαχίτη (7 cm).
Onganja, Ναμίμπια.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Βελονοειδείς κρύσταλλοι κυπρίτη (χαλκοτριχίτης) πάνω σε ασβεστίτη (10 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Οκτάεδρο κυπρίτη (1 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Κυπρίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Σφαιρικό συσσωμάτωμα κυπρίτη πάνω σε δολομίτη (2,5 cm).
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Dan Weinrich.
Κυπρίτης πάνω σε χρυσόκολλα.
Shaba, Ζαΐρ.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Γεώδες κυπρίτη.
Shaba, Ζαΐρ.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Δενδροειδές συσσωμάτωμα κυπρίτη.
Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Πετράδι κυπρίτη με κοπή καμποσόν.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Κυπρίτης (3,5 cm).
Ορυχείο Mashamba West, Shaba, Ζαΐρ.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Κυπρίτης.
Kolwezi-Shaba, Ζαΐρ.
Photo: TheImage.
Κυπρίτης.
Kolwezi-Shaba, Ζαΐρ.
Photo: TheImage.
Κυπρίτης.
Kolwezi-Shaba, Ζαΐρ.
Photo: TheImage.
Κυπρίτης (4 cm).
Ορυχείο Mashamba, Shaba Province, Ζαΐρ.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κυπρίτης με χρυσόκολλα (5,5 cm).
Ορυχείο Mashamba West, Shaba, Ναμίμπια.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κυπρίτης.
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης.
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης.
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης (χαλκοτριχίτης).
Bisbee, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης με επικάλυψη μαλαχίτη.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης με επικάλυψη μαλαχίτη.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης.
Wheal Gorland, Gwennap, Cornwall, Μεγάλη Βρετανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης.
Ορυχείο Spring Creek, Wilmington, Νότια Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης (χαλκοτριχίτης).
Ορυχείο Ray, Ray, Pinal County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης.
Ορυχείο Ray, Ray, Pinal County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης.
Bisbee, Cochise County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης.
Bisbee, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης (χαλκοτριχίτης).
Cole shaft, Bisbee, Cochise County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης.
Onganja, Ναμίμπια.
Photo: The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης.
Onganja, Ναμίμπια.
Photo: The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης με δολομίτη.
Ναμίμπια.
Κυπρίτης.
Κονγκό.
Κυπρίτης.
Ναμίμπια.
Κυπρίτης.
Κονγκό.
Κυπρίτης.
Χιλή.