Διάσπορο diaspore

Τύπος: AlO(OH)
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Yδροξείδια

Διάσπορο (τεφρό) (1 cm).
Saga Quarry, Oslo, Νορβηγία.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Διάσπορο.
Selçuk, Mugla Province, Τουρκία.
Photo: Martins da Pedra.
Διάσπορο.
Sverdlovskaya Oblast', Urals Region, Ρωσία.
Photo: Martins da Pedra.
Σταλακτιτοειδές συσσωμάτωμα διάσπορου.
Poços de Caldas, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Brazilian Rockhounds.
Διάσπορο.
Wessels Mine, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κρύσταλλος διάσπορου.
Mugla Province, Τουρκία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κρύσταλλος διάσπορου.
Mugla Province, Τουρκία.
Photo: Martins da Pedra.
Κρύσταλλος διάσπορου.
Mugla Province, Τουρκία.
Photo: John Nijhuis, privit collector, amateur mineralogist, Netherlands.
Διάσπορο.
Kosoi Brod Village, Urals Region, Ρωσία.
Photo: Martins da Pedra.
Διάσπορο.
Glossen mine, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: Elmar Lackner.