Φρανκλινίτης franklinite

Τύπος: (Zn,Fe,Mn)(Fe,Mn)2O4
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Οξείδια (ομάδα σπινελλίων)

Κρύσταλλοι φρανκλινίτη πάνω σε ασβεστίτη (3 cm).
Franklin, Sussex County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Οκτάεδρα φρανκλινίτη.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Φρανκλινίτης.
Franklin, Sussex County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φρανκλινίτης.
Sterling Hill, Ogdensburg, Sussex County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φρανκλινίτης.
Franklin, Sussex County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φρανκλινίτης.
Franklin, Sussex County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φρανκλινίτης.
Franklin, Sussex County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.