Υδραργιλλίτης (γκιψίτης) gibbsite

Τύπος: Al(OH)3
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Yδροξείδια

Κρύσταλλοι υδραργιλλίτη.
Saga Quarry, Langesundfjord, Oslo Region, Νορβηγία.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Υδραργιλλίτης.
Serro, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σφαιρόμορφα συσσωματώματα υδραργιλλίτη.
Ορυχείο Carnahan, Golden, Santa Fe County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σφαιρόμορφα συσσωματώματα υδραργιλλίτη.
Καμάριζα, Λαύριο.
Photo: Colleen Thomson.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα υδραργιλλίτη.
Richmond, Massachusetts, Η.Π.Α.
Photo: Alan Goldstein.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα υδραργιλλίτη.
Sêrro, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Martins da Pedra.
Υδραργιλλίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.