Γκαιτίτης goethite
Λειμωνίτης limonite

Τύπος: FeO(OH) Γκαιτίτης
  FeO(OH)·H2O Λειμωνίτης
Σύστημα: Ρομβικό (γκαιτίτης) - Αμορφο (λειμωνίτης)
Κατηγορία: Yδροξείδια

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Αδαμαντώδης, μεταλλική, ημιμεταλλική, μεταξώδης, θαμπή.
Χρώμα: Διάφορες αποχρώσεις του καστανού μέχρι μαύρο, ωχροκίτρινο, καστανοκίτρινο.
Γραμμή σκόνης: Διάφορες αποχρώσεις του καστανού και κίτρινου.
Σκληρότητα: 5 - 5½
Ειδικό βάρος: 3,3 - 4,3
Σχισμός: (010) τέλειος (γκαιτίτης).
Διαφάνεια: Ημιδιαφανές, αδιαφανές.
Τηκτικότητα: 7
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι σπάνιοι πρισματικοί με κατακόρυφες γραμμώσεις. Επίσης λεπιδοειδείς, βελονοειδείς. Συνήθως σε συσσωματώματα συμπαγή, βοτρυοειδή, ινώδη, βελνοειδή, σταλακτιτοειδή καθώς και σε γεηρές μάζες (λειμωνιτική ώχρα). Είναι προϊόντα αποσαθρώσεως σιδηρούχων ορυκτών. Αποτελεί μετάλλευμα σιδήρου.
Όνομα: Γκαιτίτης: προς τιμήν του Γερμανού ποιητή Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).
Λειμωνίτης: από την ελληνική λέξη λειμών = λιβάδι λόγω της συχνής εμφάνισής του σε βάλτους και έλη.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Βοτρυοειδή συσσωματώματα γκαιτίτη.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα γκαιτίτη με καστανοκίτρινο λειμωνίτη.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Γκαιτίτης.
Park County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Σταλακτιτικό συσσωμάτωμα λειμωνίτη με ιριδισμό.
Νήσος Έλβα, Ιταλία.
Photo: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Φλορεντίας.
Λειμωνίτης (λειμωνιτική ώχρα) με φλέβες κεραργυρίτη (4 cm).
Leadville, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα γκαιτίτη (4,3 cm).
Harts Range, Northern Territories, Αυστραλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα γκαιτίτη (11,2 cm).
Harts Range, Northern Territories, Αυστραλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Ψευδόμορφοι κρύσταλλοι γκαιτίτη κατά σιδηροπυρίτη (3,8 cm).
Pelican Point, Utah County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Ψευδόμορφοι κρύσταλλοι γκαιτίτη κατά σιδηροπυρίτη (4,1 cm).
Pelican Point, Utah County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Γκαιτίτης.
Pribram, Bohemia, Τσεχία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Γκαιτίτης.
Pribram, Bohemia, Τσεχία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Γκαιτίτης.
Warsaw, Hancock County, Illinois, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Γκαιτίτης μέσα σε χαλαζία.
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Γκαιτίτης.
Johanngeorgenstadt, Saxony, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Γκαιτίτης.
Λαπωνία, Φινλανδία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery, © 2001 Göran Axelsson.