Γκαιτίτης

Lostwithiel, Cornwall, Αγγλία
Hintze (1915), Vol.1.2, Fig.577
 

         
 (010)   (110)   (210)   (111)   (011) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java