Αιματίτης

Βεζούβιος, Ιταλία
Goldschmidt (1916), Vol.3, Tab.83, Fig.19
 

   
 (0001)   (10-11) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java